User Login   Help

ERADIS - EUROPEAN RAILWAY AGENCY DATABASE OF INTEROPERABILITY AND SAFETY

Safety Certificate details


SAFETY CERTIFICATE - PART B

Safety Certificate confirming acceptance of the provisions adopted by the Railway Undertaking
to meet specific requirements necessary for the safe operation on the relevant network in conformity
with Directive 2004/49/EC and applicable national legislation - Part B

EU IDENTIFICATION NUMBER PL1220130001

1. CERTIFIED RAILWAY UNDERTAKING
Legal denomination: Advanced World Transport a.s.
Railway undertaking name: Advanced World Transport a.s. Acronym: AWT
National registration number: 47675977 VAT No: CZ699002915

2. CERTIFICATE ISSUING ORGANIZATION
Organisation: Urząd Transportu Kolejowego (UTK)
Country: Poland

3. CERTIFICATE INFORMATION
This is a
- new certificate
Check
- renewed certificate
Check
- update/amend certificate
Check
EU Identification Number
of the previous certificate:
Validity from: 31/01/2013 to: 30/01/2018
Type(s) of services:
Freight transport - Including dangerous goods services

4. SAFETY CERTIFICATE - PART A OR SINGLE SAFETY CERTIFICATE (acceptance of the Safety Management System)
EU Identification Number: CZ1120120024

5. LINES OPERATED
Linie kolejowe zarządzane przez: 1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 2) CTL Maczki - Bór Sp. z o.o.; 3) Infra SILESIA S.A.; 4) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.; 5) Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.; 6) Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o.; 7) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

6. SPECIFIC CONDITIONS AND OBLIGATIONS
Bez uwag

7. APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION
- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.),
- akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.Date issued
31/01/2013
Internal reference Number
CB/010/12


Attachments