User Login   Help

ERADIS - EUROPEAN RAILWAY AGENCY DATABASE OF INTEROPERABILITY AND SAFETY

Safety Certificate details


SAFETY CERTIFICATE - PART B

Safety Certificate confirming acceptance of the provisions adopted by the Railway Undertaking
to meet specific requirements necessary for the safe operation on the relevant network in conformity
with Directive 2004/49/EC and applicable national legislation - Part B

EU IDENTIFICATION NUMBER PL1220200028

1. CERTIFIED RAILWAY UNDERTAKING
Legal denomination: DB Cargo Polska Spółka Akcyjna
Railway undertaking name: DB Cargo Polska S.A. Acronym: -
National registration number: 0000057814 VAT No: 632-000-00-51

2. CERTIFICATE ISSUING ORGANIZATION
Organisation: Urząd Transportu Kolejowego (UTK)
Country: Poland

3. CERTIFICATE INFORMATION
This is a
- new certificate
Check
- renewed certificate
Check
- update/amend certificate
Check
EU Identification Number
of the previous certificate:
Validity from: 12/06/2020 to: 12/06/2025
Type(s) of services:
Freight transport - Including dangerous goods services

4. SAFETY CERTIFICATE - PART A OR SINGLE SAFETY CERTIFICATE (acceptance of the Safety Management System)
EU Identification Number: PL1120200024

5. LINES OPERATED
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,„PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o., CTL Maczki- Bór S.A., Infra SILESIA S.A., Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., „Kopalnia Piasku KOTLARNIA – Linie Kolejowe” sp. z o.o., „Euroterminal Sławków” sp. z o.o., CARGOTOR sp. z o.o.

6. SPECIFIC CONDITIONS AND OBLIGATIONS
Brak

7. APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION
- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.),
- akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.Date issued
04/06/2020
Internal reference Number
2020-CBB-00048


Attachments