User Login   Help

ERADIS - EUROPEAN RAILWAY AGENCY DATABASE OF INTEROPERABILITY AND SAFETY

Safety Certificate details


SAFETY CERTIFICATE - PART B

Safety Certificate confirming acceptance of the provisions adopted by the Railway Undertaking
to meet specific requirements necessary for the safe operation on the relevant network in conformity
with Directive 2004/49/EC and applicable national legislation - Part B

EU IDENTIFICATION NUMBER PL1220180004

1. CERTIFIED RAILWAY UNDERTAKING
Legal denomination: Advanced World Transport a.s.
Railway undertaking name: Advanced World Transport a.s. Acronym:
National registration number: 47675977 VAT No: CZ699002915

2. CERTIFICATE ISSUING ORGANIZATION
Organisation: Urząd Transportu Kolejowego (UTK)
Country: Poland

3. CERTIFICATE INFORMATION
This is a
- new certificate
Check
- renewed certificate
Check
- update/amend certificate
Check
EU Identification Number
of the previous certificate:
Validity from: 31/01/2018 to: 31/01/2023
Type(s) of services:
Freight transport - Including dangerous goods services

4. SAFETY CERTIFICATE - PART A OR SINGLE SAFETY CERTIFICATE (acceptance of the Safety Management System)
EU Identification Number: CZ1120170025

5. LINES OPERATED
Linie kolejowe zarządzane przez: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CTL Maczki Bór S.A., Cargotor sp. z o.o., „Kopalnia Piasku KOTLARNIA - Linie Kolejowe” sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Euroterminal Sławków sp. z o.o.

6. SPECIFIC CONDITIONS AND OBLIGATIONS
Bez uwag.

7. APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION
- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2117 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 z późn. zm.),
- akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.Date issued
25/01/2018
Internal reference Number
CB/031-B/17


Attachments